NIR systém

Unikátní technologie pro rychlé vytvrzení, vysušení nebo ohřev materiálu během sekund.

Efektivní a přesně řízené dávkování tepelné energie přímo do hloubky materiálů. Pomocí NIR zářičů dokážete ve vašem procesu nebo zařízení vytvořit okamžitě a bez předehřevu obrovské dávky tepelné energie, kterou můžete perfektně ovládat v čase i prostoru. Lokání aplikace na malé předměty anebo rychlé ohřevy velkých ploch. Krátké pulsy vysoké energie již od 0,3 umožní dodat velkou energii bez poškození materiálu. Příklady použití: vytvrzení dvousložkové barvy během sekund, zbavení materiálu vody a vlhkosti či zápachu a zbytků rozpouštědel, lokální ohřev nebo naopak homogenní ohřev velkých ploch.
NIR zářičem zrychlíte váš proces sušení, vytvrzení nebo ohřevu.

Přímý ohřev uvnitř materiálu

Bez nutnosti předehřevu dokážete okamžitě a účinně předat vysokou dávku tepelné energie přímo do nitra materiálu. Zářiče NIR vydávají homogenní proud tepelné energie, kterými lze ošetřit, vysušit anebo ohřát libovolný tvar a velikost plochy.

Více

 

Vytvrzení dvousložkových barev během sekund

Nyní lze ihned po tamponovém tisku ještě v automatické lince vytvrdit dvousložkovou barvu a zkrátit proces vytvrzení z hodin na sekundy. Zabráníte tak nebezpečí poškození potisku při další manipulaci potisknutých dílů. Snadná umplementace do stávající tiskové linky. Možnost ovládat centrálním řízení. Při další manipulaci nedoch materiálu. Zářiče NIR vydávají homogenní proud tepelné energie, kterými lze ošetřit , vysušit anebo ohřát libovolný tvar a velikost plochy.

Více

  

Mám zájem ověřit účinnost NIR pro náš projekt.


Výhody

Zářiče NIR jsou úspěšně využívané v různých oblastech průmyslu, od velkých zařízení s výkonem 250 kW až po malé ruční spotové zářiče, pro tyto výhody:

Efektivní ohřev do hloubky

Vytvrzení dvousložkových barev během sekund

Možnost dávkovat záření energie pulsy od 0,3 do 5 sekund

Modulární systém pro ohřev malé i velké plochy

Volba účinku IR nebo NIR

Snadné řízení v automatickém procesu

Top