Aplikace

Zářiče NIR systém, lze výtečně použít při tisku dvousložkovými barvami, které je po tisku nutno sušit desítky hodin, než lze s nimi dále manipulovat. Po aplikaci NIR záření po dobu 1-2 sekund je potisk schopný další manipulace bez rizika poškození.


Unikátní technologie pro rychlé vytvrzení, vysušení nebo ohřev materiálu během sekund. 

Na videu níže uvidíte krátkou ukázku vytvrzení dvousložkových barev.

Zářiče NIR systém, lze perfektně využít v automatizaci při stavbě automatických a poloautomatických linek, kde je požadováno účinné sušení, ohřev či vytvrzení. Nejobecněji lze popsat výhodu NIR systém, jako efektivní zdroj tepelné energie vyzařující tepelné záření prostupující do hloubky materiálu (NIR) anebo tepelné záření způsobující ohřev povrchu materiálu (IR). Tuto energii máte k dispozici okamžitě. (Při ohřevu horkým vzduchem je ohřev na ploše různý podle prodění vzduchy a schopnosti materiálu sdílet teplo. Zdroj teplého vzduchu musí být spuštěn a předehřán dlouho před jeho použitím). NIR záříče jednoduše poskládáte do požadovaného tvaru a během sekund můžete vidět jejich účinek. Přesné dávkování bez předehřevu šetří obrovské náklady.

  • Efektivní a přesně řízené dávkování tepelné energie přímo do hloubky materiálů.
  • Tepelná energie okamžitě a bez předehřevu.
  • Krátké pulsy vysoké energie již od 0,3s umožní dodat velkou energii bez poškození materiálu.
  • Tepelné záření na povrch IR anebo do hloubky NIR
  • Lokání aplikace na malé předměty anebo rychlé ohřevy velkých ploch výrobních linek.

Příklady úspěšného použití zářičů Nir systém

Vytvrzení dvousložkové barvy během sekund

Zapečení práškové barvy během 10sekund

Zbavení materiálu vody a vlhkosti

Ohřev před tvářením

Zbavení zápachu ze zbytků rozpouštědel

Ohřev materiálu před laminací 
 

Mám zájem ověřit účinnost NIR pro náš projekt.

Top