Technologie

Unikátní německá technologie značky Lambda Technology® byla vyvinuta na speciálních fyzikálních vlastnostech elektromagnetického vlnění určité vlnové délky. NIR (near IR) záření je jedna část celého rozsahu infračerveného záření, která má právě mimořádné vlastnosti, jichž NIR zařiče využívají.

Výroba sít

NIR zářič má teplotu barvy světla 3000 K, s vlnovou délkou maximálně 0,9 µm, jenž dokáže přenášet největší množství tepelné energie potřebné pro použitý technologický proces.

Výroba sít

Intenzita záření podle Planckova vyřazovacího zákona. NIR záření dokáže vniknout do nitra materiálu a tak se materiál ohřeje do hloubky již od prvních sekund. Zamezí se tak vzniku škraloupu na povrchu schnoucí barvy.

Výroba sít

Čím je záření krátkovlnnější, tím je: vyšší hloubka průniku, efektivnější přenos energie a snížení tvorby povlaku

Výroba sít

Transmise / absorbce tepelné energien NIR záření. NIR záření proniká do hloubky tiskové barvy. Pigmenty absorbují nebo odrážejí záření a energie je předána na pojivo a/nebo na vodu a/nebo na ředidlo a voda nebo ředidlo jsou odpařeny resp. pojivo je zesíťováno. Vysoký výkon při sušení a zesíťování díky hloubce působení a hustotě energie zabraňuje tvorbě povlaku na povrchu.

Využití

Vlastností NIR záření lze využít pomocí NIR zářiče německé značky Lambda Technology® při sušení, vytvrzování, či ohřevu. 
 

Mám zájem ověřit účinnost NIR pro náš projekt.

Top